İnşaat Malzeme

GeriHÇS Yapı bilgileri

 Faydalı Bilgiler

Energy Design (const) : Work associated with energy systems within an overall social context, including supply systems and the development of alternative energy sources.
Negotiated Contract (const) : In a negotiated contract the client selects, at the outset, one main contractor with whom to negotiate. In essence the arrangement is the same as that for a two-stage tender.
AYVAN (eyvan) : 1.Eski evlerde, özellikle Güneydoğu Anadolu evlerinde avluya bakan yüzü açık, yüksekçe döşemeli, dikdörtgen planlı hacim. Ayvanlar genellikle bir beşik tonozla örtülü olup ortalarında küçük bir havuz bulunur. 2. Köşk.
Görünüş : Bir yapının tümünün ya da bir parçasının düşey bir düzleme perspektifsiz olarak düşürülmüş gibi çizilen şekliwww.insaatmalzeme.com